Saturday, November 26, 2011

Assesment Anatomy (AA)

Kepada semua pelajar perubatan Tanta University tahun 1 dan 2,
anda semua akan diberi satu assessment  yang menyumbang sebanyak 5% (12.5 markah)

antara markah yang akan diambil kira adalah:

1) anda perlu siap dan lengkapkan buku log praktikal anatomy dan ditandatangani oleh
pensyarah semasa kelas praktikal. Perlu diingatkan bahawa markah yang diambil dari buku log adalah 
sebanyak 5 markah.

2) soalan MCQ akan dibuat pada bulan Januari 2012 yang menyumbangkan markah 
sebanyak 5 markah.

3) Anda perlu membentuk satu kumpulan yang mempunyai seramai 10 orang dan akan membuat kajian 
dalam mana-mana topik serta membuat pembentangan di dalam kuliah pada bulan Mac 2012. Salah seorang dari ahli kumpulan akan membentangkan kepada salah seorang pensyarah yang "incharge". Markah 
untuk pembantangan adalah sebanyak 2.5 markah.

sekian, harap maklum... 





No comments:

Post a Comment